PROGRAM MSiT SZKOLNY KLUB SPORTOWY

Program MINISTERSTWA SPORTU I TURYSTYKI

finansowany przez: SZKOLNY KLUB SPORTOWY

Główne cele programu

  •  Stymulowanie i kształtowanie nawyku podejmowania aktywności fizycznej poprzez dzieci i młodzież
  • Poprawa sprawności fizycznej, stanu zdrowia oraz jakości życia dzieci  i młodzieży, w tym profilaktyka nadwagi i otyłości
  •  Promocja zdrowego i aktywnego stylu życia wśród dzieci i młodzieży
  •  Zwiększenie oferty ogólnodostępnych , bezpłatnych zajęć sportowo –rekreacyjnych dla dzieci i młodzieży
  •  Optymalizacja wykorzystania lokalnej infrastruktury sportowej, w tym infrastruktury przyszkolnej
  •  Promocja różnorodnych sportów wśród dzieci i młodzieży
  • Wsparcie kadr pracujących z dziećmi i młodzieżą w obszarze sport
  • Tworzenie warunków dla rozwoju talentów oraz zainteresowań sportowych dzieci i młodzieży
  • Stymulowanie podejmowania aktywności fizycznej wśród dzieci i młodzieży mniej aktywnej i mniej sprawnej fizycznie, ze szczególnym uwzględnieniem dziewcząt

Realizacja zajęć odbywać się będzie w dwóch edycjach :

Wiosenna od 16.01.2017r. do 30.06.2017r.

Jesienna od 1.09.2017r. do 15.12.2017r

W naszej szkole uczniowie doskonalą swoje umiejętności z siatkówki i piłki nożnej. Zajęcia odbywają się 2 razy w tygodniu w dwóch grupach wiekowych.

tekst D.Twaróg