PROJEKT GRAciechowice – Wykorzystaj swoją szansę!

Szanowni Państwo,

Informujemy, iż z dniem 15 września rozpoczęła się rekrutacja do projektu pn. GRAciechowice o nr RPMP.10.01.03-12-0427/16, realizowanego przez Spółkę SYSTEMA wraz z Gminą Raciechowice współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego, Działanie 10.1.3 Edukacja w szkołach prowadzących kształcenie ogólne. Projekt obejmuje uczniów następujących szkół:

(1) Szkoła Podstawowa w Gruszowie
(2) Klasy gimnazjalne w Szkole Podstawowej w Raciechowicach

Co będzie się działo w projekcie:
• Grupowe zajęcia z matematyki (wyrównawcze i rozwijające, 20h/grupę, 10 spotkań po 2h)
• Indywidualne zajęcia z matematyki (4h/ucznia, 4 spotkania po 1h)
• Grupowe zajęcia z programowania (90h/grupę, 30 spotkań po 3h)
• Indywidualne zajęcia z programowania (10h/ucznia, 10 spotkań po 1h)
• Gminna liga mistrzów programowania (4 konkursy w ciągu 2 lat)
• Kółko programistyczne (40h, 5 kółek, 20 spotkań po 2h)
• Fundusz stypendialny (200 zł/m-c dla 120 uczniów)
• 3 –dniowe wyjazdy edukacyjne uczniów do Warszawy (wszyscy uczniowie)
• Pokazy/warsztaty edukacyjne dla uczniów organizowane w szkołach (wszyscy uczniowie, 10 pokazów)

Atrakcje dla uczestników projektu:
• Na zajęciach z programowania oraz kółku programistycznym nauka się programowania robotów, tworzenie własnych aplikacji na telefon oraz gier
• Wyjazdy do Centrum Nauki Kopernik w Warszawie – http://www.kopernik.org.pl – tu więcej o tym fascynującym miejscu
• Udział w Gminnej Lidze Mistrzów Programowania, podczas której uczniowie przedstawią stworzone przez swój zespół na zajęciach z programowania gry i aplikacje
• Na pokazach/warsztatach edukacyjnych uczestnicy dowiedzą się jak wykorzystuje się matematykę i programowanie np. do sygnalizacji świetlnej
• Szansa na otrzymanie stypendium w wysokości 300 zł miesięcznie na cele naukowe, np. zakup robota, lekcji języka angielskiego, książek

Dokumenty rekrutacyjne oraz dodatkowe informacje znajdują się na stronie internetowej:

www.raciechowice.systema.pl

Zachęcamy też do kontaktu telefonicznego: 791 790 190 i 791 790 390