EDUKACJA PRZEZ SZACHY W SZKOLE

Zajęcia szachowe w ramach projektu „Edukacja przez Szachy w Szkole”

W roku szkolnym 2016/2017 przystąpiliśmy do projektu „Edukacja przez Szachy w Szkole”, który obejmuje klasę 2 szkoły podstawowej i trwa od 1 września 2016 r. do 30 czerwca 2018r. W ramach projektu odbywają się zajęcia szachowe w wymiarze 1 godziny  tygodniowo.  Szkoła w ramach projektu otrzymała (finansowane ze środków PZSzach., Wojewódzkich Związków Szachowych, samorządów i innych partnerów): sprzęt szachowy w wymiarze: 15 kompletów bierek + 15 szachownic + szachownica demonstracyjna, szkolenie nauczycieli w wymiarze 72 godzin dydaktycznych oraz wsparcie metodyczne.

Wśród przewidzianych korzyści dla uczniów są: rozwój samodzielnego myślenia i kreatywności uczniów oraz motywacji do samodzielnej pracy; rozwój wyobraźni przestrzennej i pamięci wzrokowej, strategicznego myślenia; zwiększenie umiejętności matematycznych,  szczególnie w zakresie logiki, orientacji przestrzennej, myślenia analitycznego, rozwiązywania problemów oraz pomoc w kształtowaniu ważnych cech osobowości takich jak: odpowiedzialność, koncentracja, intuicja; stymulowanie rozwoju emocjonalnego i intelektualnego poprzez: rozwój zainteresowań, twórczą aktywność, rozwijanie pamięci i uwagi, rozwój myślenia logiczno-wyobrażeniowego, rozwój pozytywnych sfer osobowości, zdrowej rywalizacji; uczniowie nauczą się postępowania według zasad fair play, szacunku wobec przeciwnika, odpowiedzialności i ponoszenia konsekwencji własnych decyzji.

Za nami uczestnictwo w kilku turniejach szachowych:

I Małopolski Turniej Finałowy „Edukacja przez Szachy w Szkole”

Udział w I Małopolskim Turnieju Finałowym „Edukacja przez Szachy w Szkole

Dnia 5 kwietnia 2017 r., w małej hali Tauron Arena w Krakowie, odbył się I Małopolski Turniej Finałowy projektu „Edukacja przez Szachy w Szkole”. Organizatorem wydarzenia był Małopolski Związek Szachowy. Była to wielka impreza, w której wzięło udział 405 zawodników klas 1-3 wraz opiekunami z 52 szkół z terenu Małopolski, którą sędziowało aż 12 sędziów IA Andrzej Irlik (sędzia główny). Naszą szkołę reprezentowali uczniowie klasy 2 wraz z opiekunami panią Małgorzatą Jasek – Wiatrek i panią Anną Mentel.  Drużynę tworzyli:  Julia Góral., Amelia Karcz, Gabriela Kurek, Zuzanna Grzyb, Błażej Murzyn, Filip Przeciszowski. Był to nasz pierwszy rozegrany turniej szachowy. Emocji, więc nie brakowało.

Wszystkie wyniki zamieszczone są na stronie:

http://chessarbiter.com/turnieje/2017/ti_2367/results.html?l=pl&tb=2_

http://chessarbiter.com/turnieje/2017/ti_2364/results.html?l=pl&tb=2_

 

Otwarty Turniej Szachowy o Puchar Burmistrza Gminy i Miasta Dobczyce

 

 

I Otwarty Turniej Szachowy o Puchar Dyrektora Zespołu Szkół nr 1 w Raciechowicach

 

Nasze pierwsze sukcesy:

zawodniczka Gabriela Kurek., uczennica klasy 2 szkoły podstawowej w Turnieju w Raciechowicach zdobyła puchar i tytuł Najlepszej Zawodniczki wśród Kobiet Gminy Raciechowice w kategorii zawodnicy urodzeni w 2007 i młodsi

zawodniczka Teresa Mazur., uczennica klasy 6 szkoły podstawowej zdobyła puchar i tytuł Najlepszej Zawodniczki w kategorii zawodnicy urodzeni w 2001 i młodsi

Wszystkie wyniki zamieszczone są na stronie

http://www.chessarbiter.com/turnieje/2017/ti_2932/results.html?l=pl&tb=10_

http://www.chessarbiter.com/turnieje/2017/ti_2933/results.html?l=pl&tb=10_

 

tekst M.Jasek-Wiatrek, zdjęcie pixabay.com, facebook: Szachy w Dobczycach