PRZEDSTAWIENIE KUKIEŁKOWE „PINOKIO”

Dzieci z wielkim zainteresowaniem śledziły losy chłopca wystruganego z kawałka drewna w przedstawieniu Teatru Lalkowego BAJKA pt. „Pinokio”, które odbyło się 25 września 2017 r. w naszej szkole. Teatr w każdym wydaniu jest dla dzieci rzeczywistością wyjątkową, w której wszystko może się zdarzyć. Tak było też i tym razem…

tekst i zdjęcia J.Gorączko