KONKURS PIEŚNI PATRIOTYCZNEJ

Z okazji Święta Niepodległości 11 listopada w naszej szkole zamiast tradycyjnej akademii odbędzie się: VII edycja Konkursu Pieśni Patriotycznej i Żołnierskiej „Pieśń Niepodległościowa”

I. Cele i założenia konkursu:
• Popularyzacja pieśni patriotycznych i żołnierskich wśród dzieci i młodzieży naszej szkoły.
• Rozwijanie zamiłowania do śpiewu.
• Rozbudzanie wrażliwości estetycznej.
• Uświadomienie i pogłębienie świadomości roli pieśni patriotycznych w rozwijaniu poczucia tożsamości narodowej.
• Zachowywanie pamięci o wydarzeniach, które zmieniły losy naszej Ojczyzny
• Podniesienie poziomu świętowania wydarzeń patriotycznych w środowisku lokalnym

II. Etapy konkursu:
• Konkurs Pieśni Patriotycznej i Żołnierskiej, piątek 10.11.2017, g.10.45
• Ogłoszenie 3 zwycięzców z kategorii klas I – III, IV – VI,VII i II – III gimnazjum oraz wręczenie dyplomów dla każdego zespołu.

III. Kategorie konkursu:
Zespoły klasowe:
• Klasy I – III szkoły podstawowej
• Klasy IV – VI
• Klasy VII i II – III gimnazjum

IV. Kryteria oceny:
• Dobór repertuaru pieśniowego.
• Prezentacja utworu.
• Ogólny wyraz artystyczny.
• Estetyczny i odpowiedni strój.

V. Nagrody:
Nagrody przyznawane są za pierwsze miejsca w każdej kategorii zespołów klasowych. Wszyscy wykonawcy otrzymają dyplomy uczestnictwa.

VI. Komisja:
• Przewodniczący: pani dyrektor Agata Zając
• Członkowie: nauczyciele bez wychowawstwa: p.Baniak, p.Jasek – Wiatrek, p.Murzyn

VII. Uwagi
Z racji tego, iż rok szkolny 2017/2018 jest Rokiem Niepodległości pieśni konkursowe powinny pochodzić z okresu zaborów i walki o niepodległość oraz pierwszych lat niepodległości Polski (propozycje w załączniku „Polskie pieśni patriotyczne 2017”  lub wg uznania wychowawców)

Polskie pieśni patriotyczne 2017

tekst M.Jasek, zdjęcie pixabay.co