DZIEŃ EDUKACJI NARODOWEJ

Dnia 13 października 2017 roku obchodziliśmy w naszej szkole święto wszystkich nauczycieli i pracowników oświaty. Dzień Edukacji Narodowej to polskie święto oświaty i szkolnictwa wyższego ustanowione 27 kwietnia 1792 r. Upamiętnia rocznicę powstania Komisji Edukacji Narodowej, która została utworzona z inicjatywy króla Stanisława Augusta Poniatowskiego w 1773 r. Powszechnie, dzień ten nazywany jest Dniem Nauczyciela. Dla nas to szczególnie uroczyste święto, ponieważ Komisja Edukacji Narodowej jest Patronem naszej szkoły.

 

Na uroczystość przybyli zaproszeni goście, nauczyciele, pracownicy administracji i obsługi, przedstawiciele Rady Rodziców oraz uczniowie. Gościem honorowym był Pan Dyrektor Wacław Łoziński odchodzący na emeryturę. W części oficjalnej głos zabrał Wójt Gminy Pan Marek Gabzdyl i Pani Dyrektor Agata Zając, którzy złożyli serdeczne życzenia wszystkim pracownikom szkoły, dziękując za trud nauki i wychowana. Wyróżnionym nauczycielom i pracownikom szkoły zostały wręczone  Nagrody Wójta i Nagrody Dyrektora.

W części artystycznej uczniowie zaprezentowali okolicznościowy program, montaż poetycko – muzyczny, którym wyrazili  swoje podziękowania i słowa uznania dla trudnej pracy nauczyciela. Na zakończenie reprezentanci Samorządu Uczniowskiego i przedstawicielki Rady Rodziców złożyli życzenia i podziękowania wręczając drobne upominki i kwiaty.

tekst M.Jasek – Wiatrek, zdjęcia B.Feliks