POŻEGNANIE PANA DYREKTORA ODCHODZĄCEGO NA EMERYTURĘ

13 października, w czasie uroczystej akademii, która odbyła się z okazji Święta Komisji Edukacji Narodowej, pożegnaliśmy Pana Dyrektora Wacława Łozińskiego, który po wielu latach pracy zawodowej i sprawowania funkcji dyrektora przeszedł na zasłużony odpoczynek na emeryturze.  Uczniowie przedszkola, szkoły podstawowej i gimnazjum swoją wdzięczność wyrazili słowami poetów. Kolejne wystąpienia należały do pana wójta Marka Gabzdyla, pani dyrektor Agaty Zając, pani wicedyrektor Ewy Trzupek oraz przedstawicieli Rady Rodziców. Były to nie tylko wspomnienia i wdzięczność, ale również słowa otuchy, pokrzepienia oraz życzenia spokoju i radości.

K

c

 

Kliknij aby przeczytać wywiad z Panem Dyrektorem przeprowadzony przez uczennice klasy III Gimnazjum Amelię Magdziarz i Kingę Leśniak.

tekst A.Bonior, zdjęcia B.Feliks