36. ROCZNICA WPROWADZENIA STANU WOJENNEGO – prelekcja z wystawą

W 36. rocznicę wprowadzenia stanu wojennego naszą szkołę odwiedzili panowie Kazimierz Łapczyński i pan Leszkek Jaranowski.

Prelekcji o wydarzeniach z 13 grudnia 1981 r., o czasach komunizmu i powstaniu Solidarności towarzyszyła wystawa, jakiej nie można obejrzeć w żadnym muzeum. Były to między innymi:  fotografie „Nielegalny Kraków” z lat 1982 – 1990 przedstawiające walki ludzi  z zomowcami i milicją, wystawa Podziemnej Prasy Niezależnej „Hutnik” i Porozumienia Prasowego „Solidarność Zwycięży”, Niezależnej Poczty Obozowej i wiele innych pamiątek historycznych.

Uczniowie poznali historię oryginalnych kopert i znaczków wykonanych przez osoby internowane. Dowiedzieli się, że powstały one przy użyciu prostych, ale różnorodnych technik graficznych. Sami też mogli drukować okładki do „Małego Konspiratora” – była to książka informacyjna dla ludzi schodzących do podziemia.

Wyświetlony został film o drukarniach działających w podziemiu, które wydawały publikacje niedopuszczone do rozpowszechniania.

Spotkanie było ważną lekcją historii naszego kraju, a wystawa odzwierciedlała dążenia Polaków do wolności.

Poniżej można zapoznać się z biografiami naszych prelegentów:

tekst A. Bonior, fot. M.Jasek-Wiatrek, W.Dziża