NARODOWY DZIEŃ PAMIĘCI „Żołnierzy Wyklętych”

1 marca obchodzimy Narodowy Dzień Pamięci „Żołnierzy Wyklętych”, który został ustanowiony w 2010r. jako ” wyraz  hołdu dla żołnierzy drugiej konspiracji za świadectwo męstwa, niezłomnej postawy patriotycznej i przywiązania do tradycji patriotycznych, za krew przelaną w obronie Ojczyzny (…). Narodowy Dzień Pamięci „Żołnierzy Wyklętych” to także wyraz hołdu licznym społecznościom lokalnym, których patriotyzm i stała gotowość ofiar na rzecz idei niepodległościowej pozwoliły na kontynuację oporu na długie lata”.

Chcąc upamiętnić dzisiejsze święto Poczet Sztandarowy naszej szkoły zapalił znicze pod symbolicznym Krzyżem Partyzanckim poświęconym żołnierzom podziemia antykomunistycznego i bohaterskim mieszkańcom Gruszowa i okolic.

tekst, foto M.Jasek – Wiatrek