WYBÓR SAMORZĄDU SZKOLNEGO

W pierwszym tygodniu września uczniowie naszej szkoły, wzięli udział w głosowaniu na Opiekunów i skład Samorządu Uczniowskiego na rok szkolny 2018/2019.Na Opiekunów Samorządu Uczniowskiego zostały wybrane – p.mgr Ewa Drozd i p.mgr Anna Kosz.

Do Samorządu Uczniowskiego wybrano:

Zuzannę Chrast – Przewodnicząca,

Oliwię Piechnik – Zastępca Przewodniczącego,

Zuzannę Turek,

Mateusz Leśniak – Skarbnik,

Zuzannę Brewczyńską – Rzecznik Praw Ucznia.

Byłym Opiekunom Samorządu Uczniowskiego – p.mgr Annie Bonior i p.mgr Joannie Baniak jak również całemu Samorządowi Szkolnemu dziękujemy za wytężoną pracę i życzymy pomyślności.

tekst E.Drozd