CZYT@M, BO LUBIĘ 2018/2019! – CZYTAJ Z NAMI I WYGRAJ SŁODZIAKA!

BIBLIOTEKA SZKOLNA

NAUCZYIELE EDUKACJI WCZESNOSZKOLNEJ ORAZ JĘZYKA POLSKIEGO

zapraszają uczniów klas I – IV 

ORAZ ICH RODZICÓW DO WSPÓLNEJ ZABAWY oraz UCZCIWEJ RYWALIZACJI.

ZASADY AKCJI CZYTELNICZEJ w klasach I – IV

  1. Uczniowie otrzymują od nauczyciela album na naklejki ze słodziakami.
  2. Naklejki mogą zdobywać przez kolejne 21 dni.
  3. Warunkiem otrzymania naklejki jest potwierdzone podpisem rodzica głośne czytanie przez 10 minut dziennie.
  4. Wśród najpilniejszych czytelników rozlosujemy jednego słodziaka oraz trzy książki o szkolnych przygodach słodziaków.
  5. Losowanie nagród odbędzie się 21 października podczas SZKOLNEGO DNIA GŁOŚNEGO CZYTANIA

ZASADY KONKURSU SZKOLNY GANG SŁODZIAKÓW DLA KLAS I – III

W klasach I – III w okresie od 24.09 do 14.10 października nauczyciele będą czytać uczniom książkę o szkolnych przygodach gangu słodziaków. Na zakończenie akcji w każdej klasie odbędzie się konkurs ze znajomości treści książki.  Nagrodą dla zwycięzcy w każdej klasie będzie…. słodziak! Uczniowie klasy IV będą mieli szansę wylosować słodziaka jeśli podczas klasowego konkursu wykażą się umiejętnością pięknego opowiadania o książce, która ich zainteresowała.

KONKURS DLA SZKÓŁ

Po zapoznaniu się z przygodami słodziaków uczniowie klas I – III stworzą wraz ze swoim nauczycielem dalsze przygody słodziaków:

KLASA I – w formie pracy plastycznej

KLASA II – w formie komiksu

KLASA III – w formie opowiadania

KAŻDA KLASA MA SZANSĘ WYGRAĆ KOMPLET PODUSZEK – SŁODZIAKÓW  a biblioteka szkolna zostać nagrodzona księgozbiorem o wartości 3 tysięcy 🙂

ŻYCZYMY DOBREJ ZABAWY!

B.Pach