WOLONTARIAT zaprasza na KREDKOBRANIE!

Szkolne Koło Wolontariatu „Gruszki pomagają” włączyło się do akcji Kredkobranie – 100 uśmiechów na Stulecie organizowanej przez Fundację Ignatianum w Krakowie pod patronatem Kuratorium Oświaty.
Zbieramy przybory szkolne, materiały plastyczne i nowe egzemplarze lektur szkolnych, które trafią do polskich szkół na Litwie, Białorusi i na Ukrainie.
Akcja trwa tylko do końca września 2018r. Dary można przynosić do szkoły do dnia 28.09.2018r.

Screenshot 2018-09-21 11.22.09

Teresa Patela