KREDKOBRANIE ZAKOŃCZONE – SERDECZNIE DZIĘKUJEMY!

We wrześniu 2018r Szkolne Koło Wolontariatu przeprowadziło zbiórkę przyborów szkolnych i materiałów plastycznych dla dzieci z polskich szkół na Litwie, Białorusi i Ukrainie, w ramach akcji „Kredkobranie – 100 uśmiechów na Stulecie”. W Kredkobranie włączyli się uczniowie wszystkich klas i dzieci przedszkolne. Zebrane artykuły biurowe i plastyczne dostarczono do Fundacji Ignatianum , za pośrednictwem której dotarły do potrzebujących dzieci.
Serdecznie dziękujemy wszystkim starszym i młodszym darczyńcom. Przekazujemy również podziękowania, które otrzymaliśmy od organizatorów zbiórki.

tekst T. Patela