REKRUTACJA!!!

Informacja Dyrekcja Zespołu Szkolno- Przedszkolnego w Gruszowie informuje o rozpoczęciu rekrutacji do Samorządowego Przedszkola i do klasy 1 Szkoły Podstawowej w Gruszowie. Zapisu dzieci można dokonać od 4 lutego do 22 lutego 2019r. w sekretariacie szkoły. Formularze zgłoszeniowe dostępne są poniżej lub w sekretariacie.

KLASA 1 Harmonogram rekrutacji

KLASA 1 karta zapisu dziecka

KLASA 1 potwierdzenie woli zapisu

KLASA 1 regulamin rekrutacji

Klauzula RODOPRZEDSZKOLE

Harmonogram rekrutacji

PRZEDSZKOLE LISTA OSÓB UPOWAŻNIONYCH DO ODBIORU DZIECKA Z PRZEDSZKOLA

PRZEDSZKOLE Oświadczenie o zatrudnieniu

PRZEDSZKOLE oswiadczenie_dochod

PRZEDSZKOLE oswiadczenie_samotne

PRZEDSZKOLE oswiadczenie_wielodzietność

PRZEDSZKOLE regulamin rekrutacji

PRZEDSZKOLE zał nr 1 deklaracja kontynuacji wychowania przedszkolnego

PRZEDSZKOLE zał nr 2 wniosek o przyjęcie dziecka do Przedszkola

PRZEDSZKOLE zał nr 3 potwierdzenie woli zapisu