WYNIKI REKRUTACJI

Poniżej zamieszczamy wyniki rekrutacji na rok szkolny 2019/2020. Rodzice nowoprzyjętych dzieci do przedszkola proszeni są o przybycie do sekretariatu szkoły i podpisanie woli zapisu dziecka do przedszkola. 

Lista dzieci przyjętych do przedszkola 2019 2020

Lista uczniów przyjętych do kl I 2019 2020