WYBORY DO SAMORZĄDU UCZNIOWSKIEGO

We wrześniu uczniowie klas IV – VIII Szkoły Podstawowej uczestniczyli w demokratycznych wyborach, czyli powszechnych, bezpośrednich, równych i tajnych, w których wybrali przedstawicieli do Rady Samorządu Uczniowskiego. Spośród zgłoszonych kandydatów do pracy w Samorządzie zostali wybrani:

Przewodniczący: Adam Nowogórski – kl. VII

Z – ca przewodniczącego: Kinga Malarz – kl. VIII

Skarbnik: Michał Kurnik – kl. VI

Wszystkim przedstawicielom SU gratulujemy wyboru.

 

tekst i fot. Małgorzata Jasek-Wiatrek