ŚWIĘTO KOMISJI EDUKACJI NARODOWEJ

ORAZ POŚWIĘCENIE NOWEGO SZTANDARU NASZEJ SZKOŁY

14 października to dla naszej szkolnej społeczności dzień szczególny Święto Patrona – Dzień Komisji Edukacji Narodowej . Tegorocznym obchodom towarzyszyło wyjątkowe wydarzenie – uroczystość poświęcenia nowego sztandaru. Wprowadzenie nowego sztandaru do szkoły i oddanie go w ręce jej uczniom poprzedziła uroczysta Msza św.  w kościele parafialnym p.w. Rozesłania Świętych Apostołów, celebrowana przez księdza proboszcza Zbigniewa Ochałę. W homilii mogliśmy usłyszeć, że sztandar, chorągiew zobowiązuje nas do podejmowania wysiłku i starań o lepszą przyszłość. Po nabożeństwie poczty sztandarowe, przybyli goście oraz uczniowie wraz z nauczycielami przeszli  do budynku szkoły. Po prezentacji rysu historycznego dotyczącego Patrona Szkoły i odśpiewaniu hymnu państwowego pani Dyrektor Agata  Zając powitała wszystkich przybyłych i zwróciła się do zebranych z krótką przemową kierując słowa podziękowania dla darczyńców, dzięki którym szkoła mogła uzyskać nowy sztandar.   Głos zabrał Wójt Gminy Raciechowice pan Wacław Żarski, a także pan Kazimierz Łapczyński. Pani dyrektor dokonała wprowadzenia i prezentacji nowego sztandaru, przed którym odbyło się uroczyste ślubowanie uczniów i odśpiewano hymn  szkoły. W drugiej części głos zabrali uczniowie przedstawiając program artystyczny – pokaz tańca z flagami oraz montaż poetycko – muzyczny, w którym słowami poetów opowiedzieli o pracy nauczyciela. Do życzeń z okazji Święta KEN dołączyli się przedstawiciele Samorządu Uczniowskiego i Rady Rodziców.

 

 

tekst Małgorzata Jasek-Wiatrek, fot. M. Jasek-Wiatrek, K. Rapacz