Akcja „SZKOŁA PAMIĘTA” w Gruszowie

W piątek 25 października uczniowie Szkoły Podstawowej wraz z opiekunami włączyli się do akcji „Szkoła pamięta”. Poprzez nasze działania staraliśmy się upamiętnić osoby i wydarzenia związane z „Małą Ojczyzną”.

Dzieci z grupy przedszkolnej udały się pod Krzyż  poświęcony  Żołnierzom Niezłomnym.

Uczniowie klasy II odwiedzili  Pomnik Grunwaldzki i uporządkowali jego najbliższe otoczenie.

Klasa IV posprzątała otoczenie wokół pomnika i Obelisku Katyńskiego.

Uczniowie klasy V i VI odwiedzili i uporządkowali plac wokół Krzyża Żołnierzy Niezłomnych i pomnika księdza kanonika Kazimierza Puchały.

Przedstawiciele Samorządu Uczniowskiego posprzątali teren, na którym znajduje się  Pomnik w Żerosławicach.

Reprezentacja Szkolnego Koła Wolontariatu udała się na cmentarz w celu uporządkowania grobów osób zasłużonych i cenionych w środowisku lokalnym – księży, nauczycieli i żołnierzy.

We wszystkich odwiedzonych miejscach zapłonęły znicze jako znak naszej Pamięci.

tekst M.Jasek-Wiatrek