TRADYCYJNY ODDZIAŁ W NASZEJ SZKOLE

W piątek 15 listopada gościliśmy z wizytą w naszej szkole przybyłych z Warszawy przedstawicieli  Tradycyjnego Oddziału, który jest stowarzyszeniem historyczno-kulturalnym istniejącym od 1996 roku. Członkowie stowarzyszenia zaprezentowali się w historycznych mundurach. Znakiem rozpoznawczym  są  mundury paradne i polowe artylerii austriacko-węgierskiej z lat 1862 – 1918 oraz mundury artylerii polskiej według wzoru z 1917 roku, noszone w Wojsku Polskim do 1920 roku. Regiment posiada w swoich zbiorach wiele replik dział używanych w armii austriacko-węgierskiej, podczas I wojny światowej oraz w Wojsku Polskim. Stowarzyszenie kultywuje i podtrzymuje zapomniane zwyczaje, wspólnie spędza czas oraz pogłębia wiedzę z zakresu historii i tradycji  polskiej wojskowości oraz dążeń Polaków do niepodległości na przełomie XIX i XX wieku.

Pan Przemysław Jaskółowski, komendant Tradycyjnego Oddziału C. i K. Regimentu Artylerii Fortecznej No. 2 barona Edwarda von Beschi – Twierdza Kraków w wygłoszonej prelekcji przedstawił okoliczności odzyskania przez Polskę niepodległości. Mogliśmy zobaczyć repliki żołnierskich mundurów, nakryć głowy, a także broni z przełomu XIX i XX wieku. Ponad to obejrzeliśmy film w stylizacji kina niemego pt.”Orlęta lwowskie”, zrealizowany przez przedstawicieli stowarzyszenia. Dzięki spotkaniu mogliśmy rozwinąć nasze zainteresowania i pogłębić posiadaną wiedzę. Dziękujemy za zorganizowanie spotkania.

 

 

 

tekst i foto M.Jasek – Wiatrek