UCZYMY SIĘ…  „SPOGLĄDAĆ INACZEJ”

Od września bieżącego roku szkolnego w klasach III i IV realizowany jest program wychowawczo – profilaktyczny o nazwie „Spójrz inaczej”. Jest to program rekomendowany przez Ministerstwo Edukacji Narodowej. Zajęcia prowadzą pani Monika Spytek – pedagog z Poradni Psychologiczno – Pedagogicznej w Dobczycach oraz pani Teresa Patela – pedagog szkolny.Spotkania odbywają się raz w tygodniu i prowadzone są metodami aktywizującymi wszystkich uczestników.

Program uczy rozumienia siebie i innych, rozpoznawania i wyrażania emocji w konstruktywny sposób, lepszego radzenia sobie z różnymi problemami oraz umiejętności dobrego współżycia z innymi. Podczas warsztatów uczniowie rozwijają też poczucie własnej wartości, aby w przyszłości, w trudnych sytuacjach, młodzi ludzie nie sięgali po środki uzależniające.