PRZERWA ŚWIĄTECZNA – INFORMACJA

Na podstawie:

  • Rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 11 sierpnia 2017 r. w sprawie organizacji roku szkolnego ( Dz. U. poz. 1603 oraz z 2019 r. poz. 318 i 1093)
  • Rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 17 marca 2017 r. w sprawie szczegółowej organizacji publicznych szkół i publicznych przedszkoli, ogłoszone dnia 27 marca 2017 r.
  • Rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 28 lutego w sprawie szczegółowej organizacji publicznych szkół i publicznych przedszkoli, ogłoszone dnia 15 marca 2019 r. ( Dz. U. poz. 502)

 

 Dyrektor Zespołu Szkolno – Przedszkolnego w Gruszowie przypomina, iż przerwa Świąteczna w tym roku trwa od 23 grudnia 2019 r. do 6 stycznia 2020 r.

Ferie Zimowe – od 27 stycznia do 9 lutego 2020 roku

 

Informuję ponadto, iż szkoła organizuje opiekę dla uczniów, których rodzice nie mają możliwości zapewnienia opieki swoim dzieciom podczas dodatkowych dni wolnych po wcześniejszym zgłoszeniu do wychowawcy .