PROJEKT „JEŻDŻĘ Z GŁOWĄ” – UCZYMY SIĘ JEŹDZIĆ NA NARTACH!

Informacja dla Rodziców:

 Projekt „Jeżdżę z głową” kierowany jest do 40 uczniów szkół podstawowych z terenu Gminy Raciechowice.

 1. w projekcie mogą uczestniczyć dzieci i młodzież nie umiejące jeździć na nartach.
 2. Realizacja zadania „Jeżdżę z głową” obejmuje 4 wyjazdy na stok po 4 godziny lekcyjne nauki jazdy. Na jednego uczestnika przypada 16 godzin lekcyjnych nauki jazdy na nartach
 3. Zajęcia odbywać się będą na stoku narciarskim w Laskowej – Stacja Narciarska LASKOWA-SKI.
 4. Wyjazdy odbywać się będą w weekendy (soboty i niedziele) lub, w zależności od warunków atmosferycznych, w inne dni tygodnia, po zajęciach szkolnych.
 5. Planowany harmonogram zajęć:
 • 22 lutego 2020 r. (sobota)
 • 23 lutego 2020 r. (niedziela)
 • 29 lutego 2020 r. (sobota)
 • 1 marca 2020 r. (niedziela)
 1. Gmina Raciechowice zapewnia: wykwalifikowanego instruktora narciarstwa, transport, karnet na stok, drobny upominek za zakończenie kursu nauki jazdy na nartach.
 2. Rodzice zobowiązani są zapewnić dziecku niezbędny, kompletny i sprawny sprzęt
  i odzież(ciepła, nieprzemakalna kurtka, spodnie, rękawice, kask, narty, buty, kije, gogle).
 3. W związku z częściowym dofinansowaniem projektu przez Województwo Małopolskie konieczna jest dopłata rodzica do wyjazdów – 214,50 zł za cały cykl.

Płatności należy dokonać w Urzędzie Gminy, pokój nr 6 – Katarzyna Magdziarz, do dnia 21 lutego 2020 roku.

W przypadku opuszczenia zajęć przez dziecko wkład finansowy rodziców nie podlega zwrotowi.

 1. Wyjazdy o godzinie 8.00 z parkingu przy Szkole Podstawowej w Raciechowicach, powrót
  w to samo miejsce.
 2. Warunkiem zgłoszenia chęci udziału dziecka w projekcie jest złożenie deklaracji uczestnictwa w nieprzekraczalnym terminie do dnia 19 lutego 2020 roku w Urzędzie Gminy Raciechowice, pokój nr 6.
 3. W przypadku zgłoszenia się liczby dzieci większej niż 40 osób priorytetowo kwalifikowane będą dzieci z rodzin dysfunkcyjnych i ubogich (weryfikacja na podstawie dostępnej informacji z GOPS lub szkół).

Deklaracja uczestnictwa w projekcie