INFORMACJA DOTYCZĄCA KORONAWIRUSA

W związku z rosnąca liczbą zakażeń koronawirusem SARS-CoV-2 zgodnie z zaleceniami Małopolskiego Kuratorium Oświaty oraz Sanepidu zwracamy się z prośbą do rodziców o podjęcie akcji informacyjnej dotyczącej  tego zagrożenia oraz związanej z nim profilaktyki. Szczególnie ważne jest uczulenie wszystkich dzieci na przestrzeganie podstawowych zasad higieny, w tym częste mycie rąk wodą z mydłem.

Ponadto prosimy o nieprzysyłanie chorych dzieci do szkoły.

Dzieci kaszlące, kichające oraz z podwyższona temperaturą powinny pozostać w domu do czasu całkowitego wyleczenia.

Zrzut ekranu 2020-03-03 09.26.49Zrzut ekranu 2020-03-03 09.27.54eb4cd528-854c-416d-b549-e21df297d1ed