MATERIAŁY DYDAKTYCZNE ZALECANE DO SAMODZIELNEJ PRACY UCZNIÓW W DOMU

Bardzo prosimy, aby rodzice – zgodnie z zaleceniami MEN – zachęcali dzieci do samodzielnej nauki w czasie gdy nie będzie lekcji w szkole.

Przypominamy, że MEN apeluje również do samych uczniów aby nie traktowali okresu zawieszenia zajęć w szkole jako czasu wolnego od nauki. W komunikacie MEN czytamy:

Uczniu, pamiętaj o swoim bezpieczeństwie w domu. Unikaj miejsc, gdzie są duże skupiska ludzi (np. komunikacja publiczna (…), centra handlowe);  Przerwa w funkcjonowaniu Twojej szkoły nie powinna oznaczać dni wolnych od nauki; Odpowiedzialnie wykorzystaj czas zawieszenia zajęć w Twojej szkole.Przeczytaj ulubioną książkę, spróbuj uzupełnić swoje wiadomości lub rozwijaj kompetencje. Skorzystaj przy tym z darmowej platformy epodreczniki.pl i materiałów rekomendowanych przez Twojego nauczyciela

Poniżej zamieszczamy materiały dydaktyczne przygotowane przez nauczycieli naszej szkoły pozwalające uzupełnić, ugruntować i poszerzyć wiedzę w okresie zawieszenia zająć szkolnych w dn. 12.03 – 25.03.

KLASA I

KLASA II

KLASA III

KLASA IV

KLASA V

KLASA VI

KLASA VII

FIZYKA_Test VII

KLASA VIII

FIZYKA_Test VIII

LATARNIK

OPOWIEŚĆ WIGILIJNA 1

OPOWIEŚĆ WIGILIJNA 2

ZEMSTA 1

ZEMSTA 2