WYNIKI REKRUTACJI

Po przeprowadzonej rekrutacji do Samorządowego Przedszkola w Gruszowie oraz do I klasy Szkoły Podstawowej w Gruszowie informujemy iż wszystkie dzieci zostały przyjęte zgodnie ze złożonymi przez rodziców wnioskami.

Lista dzieci przyjętych jest umieszczona na drzwiach wejściowych do szkoły.

Rodziców dzieci przyjętych do Samorządowego Przedszkola w Gruszowie prosimy o wypełnienie POTWIERDZENIA WOLI ZAPISU DZIECKA DO PRZEDSZKOLA  do dnia 25 marca 2020r. W związku z zaistniałą sytuacją (koronawirus) rekrutacja odbywa się droga mailową. Na stronie szkoły: www.szkolagruszow.com w zakładce REKRUTACJA  jest dostępny wyżej wymieniony druk. Bardzo prosimy o wypełnienie druku, zrobienie zdjęcia lub skanu i odesłanie na e-maila szkoły: gimgr@poczta.onet.pl . W przypadku gdy rodzic nie ma możliwości zrobić tego drogą mailową, druki będą zostawione na korytarzu szkolnym w dniach od 23 do 25 marca 2020r. w godzinach 9:00- 11:00.

Bardzo prosimy o terminowe złożenie druku POTWIERDZENIA WOLI ZAPISU DZIECKA DO PRZEDSZKOLA gdyż jest to niezbędne do zakończenie procesu rekrutacji.

BEZPOŚREDNI LINK DO FORMULARZA: KLIKNIJ TU