Informacje o stopniowym wznowieniu pracy w Zespole Szkolno –Przedszkolnym w Gruszowie w okresie stanu zagrożenia wirusem COVID-19

Szanowni Rodzice,
Od 25 maja zgodnie z decyzją MEN, można organizować w szkole konsultacje dla kl. VIII z przedmiotów egzaminacyjnych, a od 1 czerwca dla uczniów pozostałych klas celem ustalenia rocznej oceny klasyfikacyjnej lub przeprowadzenia sprawdzianu, którego nie można przeprowadzić w sposób zdalny.
Konsultacje będą odbywały się w ścisłe określonych godzinach i w małych grupach. Szczegółowy harmonogram zostanie opracowany po oszacowaniu liczby uczniów chętnych do korzystania z takich spotkań z nauczycielami.
Bardzo proszę, aby podjęli Państwo decyzję, czy chcecie posłać swoje dziecko na konsultacje od 1 czerwca i podjętą decyzję przekazać wychowawcy swojego dziecka.
Harmonogram zajęć zostanie określony dopiero po zebraniu zgłoszeń. Należy określić, z których konsultacji (wymienić przedmioty) uczeń chciałby korzystać.
Przed przysłaniem dziecka do szkoły jesteście Państwo zobowiązani do zapoznania się z Procedurami Bezpieczeństwa dotyczącymi zapobiegania i przeciwdziałania COVID -19 na terenie Zespołu Szkolno –Przedszkolnego w Gruszowie, która została zamieszczona poniżej  oraz podpisania OŚWIADCZENIA RODZICA. Bez ww. dokumentu dziecko nie zostanie wpuszczone do szkoły.
Muszą Państwo mieć świadomość, że od 25 maja szkoła będzie działała w innych warunkach niż miało to miejsce przed ogłoszeniem stanu epidemiologicznego. W szkole musi zostać wprowadzony rygor sanitarnego zgodny z wytycznymi GIS i MZ. Zostaną wdrożone odpowiednie procedury, których bezwzględnie będą musieli przestrzegać pracownicy szkoły, rodzice i dzieci. Zastosowane zostaną niezbędne środki ochronny. Mimo to nie da się całkowicie wykluczyć, że na terenie placówki nie dojdzie do zakażenia wirusem COVID – 19. W sytuacji wystąpienia takiego zakażenia lub jego podejrzenia u dziecka, jego rodziców lub personelu szkoła zostaje zamknięta do odwołania, a wszyscy przebywający w danej chwili na terenie placówki oraz ich rodziny i najbliższe otoczenie przechodzą 14 dniową kwarantanną
Dyrektor Zespołu Szkolno-Przedszkolnego w Gruszowie
Agata Zając
(Wszystkie dokumenty dostępne również w zakładce  DOKUMENTY-BIEŻĄCA DOKUMENTACJA)