ORGANIZACJA i ZASADY PRACY BIBLIOTEKI SZKOLNEJ W TRAKCIE TRWANIA PANDEMII KORONAWIRUSA

 1. ORGANIZACJA PRACY BIBLIOTEKI

W związku z pandemią koronawirusa biblioteka funkcjonuje w ograniczonym zakresie.

Wypożyczenia odbywają się jedynie po uprzednim zamówieniu KONKRETNYCH POZYCJI (tytuł i autor)  drogą elektroniczną (bibliotekagruszow@wp.pl) w terminach wyznaczonych przez bibliotekarza (według zasad zamieszonych poniżej).

Zwroty odbywać się będą w dniach 16.06 – 19.06 według harmonogramu zamieszczonego na stronie szkoły w terminie późniejszym.

W wyznaczonym terminie należy zwrócić WSZYSTKIE wypożyczone książki (komplet podręczników oraz inne wypożyczone z biblioteki książki)

Bardzo prosimy o dostosowanie się do ustalonego harmonogramu.

W przypadku niemożliwości zwrotu książek w wyznaczonym terminie należy skontaktować się z bibliotekarzem poprzez adres mailowy bibliotekagruszow@wp.pl i poprosić o ustalenie terminu dodatkowego.

Książki na wakacje (pozycje przeznaczone do czytania dla przyjemności) pożyczyć będzie można po upewnieniu się, że wszystkie książki wypożyczone podczas roku szkolnego zostały zwrócone do biblioteki. UWAGA! Pozycje na wakacje należy zamówić drogą elektroniczną do dn. 19.06.

 

1.ZAPEWNIENIE BEZPIECZEŃSTWA

 • Wydzielona zostaje „droga brudna”, tj. miejsce zwrotu książek, które będą poddawane kwarantannie (SALA 15) oraz „droga czysta” dla książek wypożyczanych z biblioteki, które są po kwarantannie (BIBLIOTEKA) 
 • W związku z jednoosobową obsadą biblioteki ZWROTY odbywają się w inne dni niż WYPOŻYCZENIA.

2.ZASADY UDOSTĘPNIANIA ZBIORÓW BIBLIOTECZNYCH

 • Zbiory biblioteczne będą wypożyczane na zewnątrz, po uprzednim zamówieniu ich drogą mailową na adres bibliotekagruszow@wp.pl. W wyjątkowych sytuacjach zamówienie można złożyć drogą telefoniczną w sekretariacie szkoły.  Zamawiając książki należy KONIECZNIE podać numer telefonu, który wykorzystanie zastany do poinformowania ucznia o ewentualnej niedostępności zamówionej pozycji.

 

 • Po otrzymaniu zamówienia książek bibliotekarz informuje ucznia mailowo o planowanym terminie odbioru książek. W dniu planowanego odbioru bibliotekarz może poinformować ucznia na podany numer telefonu o ewentualnej niedostępności danego tytułu.

 

 • Przy odbiorze rezerwacji czytelnik jest zobowiązany do noszenia maski ochronnej lub innego sposobu zasłaniania nosa i ust oraz zachowania bezpiecznej odległosci.

 

 • Niedostępny pozostaje swobodny dostęp do regałów bibliotecznych dla czytelników.

 

 • Zawieszone do odwołania jest korzystanie ze zbiorów bibliotecznych na miejscu.

 

 • Uczniowie nie przebywają w bibliotece szkolnej. Zamówione książki otrzymują w miejscu wyznaczonym przez bibliotekarza.

 

 • Zamówione przez czytelnika książki przekazuje uczniowi bibliotekarz lub inny wyznaczony pracownik szkoły.

 

3.ZASADY POSTĘPOWANIA ZE ZBIORAMI BIBLIOTECZNYMI POWRACAJĄCYMI DO BIBLIOTEKI.

 • Zwrot wypożyczonych podręczników oraz wszystkich innych książek wypożyczonych w ciągu roku szkolnego z biblioteki będzie odbywał się zgodnie z opracowanym i opublikowanym na stronie szkoły harmonogramem.

 

 • Czytelnik zwracając zbiory biblioteczne jest zobowiązany do noszenia maski ochronnej lub innego sposobu zasłaniania nosa i ust oraz zachowania bezpiecznej odległości.

 

 • Uczniowie oddają komplet podręczników oraz inne wypożyczone pozycje w sali nr 15

 

 • Po przyjęciu książek od czytelnika każdorazowo dezynfekowany jest blat, na którym leżały książki.

 

 • Przyjęte książki zostają oznaczone datą zwrotu oraz odłożone na okres minimum 7 dni do na wydzielone (odizolowane od książek czystych) miejsce

 

 • Bibliotekarz organizuje sposób segregowania odebranych książek

 

 • W przypadku stwierdzenia podejrzenia zarażenia się wirusem przez ucznia lub rodzica wszystkie zgromadzone w pomieszczeniu podręczniki zostają objęte kwarantanną a pomieszczenie zostaje poddane dezynfekcji.