KONSULTACJE DLA UCZNIÓW KLAS I – VIII

Szanowni Rodzice,

Zgodnie z decyzją MEN od 1 czerwca dla uczniów klas I- VIII można organizować w szkole konsultacje celem ustalenia rocznej oceny klasyfikacyjnej, uzupełnienia braków w programie nauczania lub przeprowadzenia sprawdzianu, którego nie można było przeprowadzić w sposób zdalny.

Konsultacje będą odbywały się w ścisłe określonych godzinach i w małych grupach. Bardzo proszę, aby podjęli Państwo decyzję, czy chcecie posłać swoje dziecko na   konsultacje od 1 czerwca i podjętą decyzję przekazać wychowawcy swojego dziecka.
Należy określić, z których konsultacji (wymienić przedmioty) uczeń chciałby korzystać.
Harmonogram dyżurów nauczycieli zamieszczam poniżej.

Aby zapewnić bezpieczeństwo w związku z panującą pandemią należy kontaktować się bezpośrednio z nauczycielem danego przedmiotu bądź wychowawcą celem ustalenia konkretnej godziny konsultacji. 

Przed przysłaniem dziecka do szkoły jesteście Państwo zobowiązani do zapoznania się z Procedurami Bezpieczeństwa dotyczącymi zapobiegania i przeciwdziałania COVID-19 na terenie Zespołu Szkolno – Przedszkolnego w Gruszowie, która została zamieszczona na stronie szkoły http://www.szkolagruszow.com oraz podpisania OŚWIADCZENIA RODZICA.

Bez ww. dokumentu dziecko nie zostanie wpuszczone do szkoły. Muszą Państwo mieć świadomość, że szkoła będzie działała w innych warunkach niż miało to miejsce przed ogłoszeniem stanu epidemiologicznego. W szkole musi zostać wprowadzony rygor sanitarnego zgodny z wytycznymi GIS i MZ. Zostaną wdrożone odpowiednie procedury, których bezwzględnie będą musieli przestrzegać pracownicy szkoły, rodzice i dzieci. Zastosowane zostaną niezbędne środki ochronny. Mimo to nie da się całkowicie wykluczyć, że na terenie placówki nie dojdzie do zakażenia wirusem COVID – 19. W sytuacji wystąpienia takiego zakażenia lub jego podejrzenia u dziecka, jego rodziców lub personelu szkoła zostaje zamknięta do odwołania, a wszyscy przebywający w danej chwili na terenie placówki oraz ich rodziny i najbliższe otoczenie przechodzą 14 dniową
kwarantanną

Screenshot 2020-05-29 16.27.50

Informacja do rodziców + harmonogram