PROCEDURY BEZPIECZEŃSTWA zapobiegania i przeciwdziałania COVID-19

Rodzicu!

Dla naszego wspólnego bezpieczeństwa koniecznie zapoznaj się z procedurami bezpieczeństwa

w szkole:

i przedszkolu: