„ODKRYWAM MAŁOPOLSKĘ” – wycieczka Szkolnego Koła Turystyczno-Krajoznawczego w Pieniny

Wycieczką Szkolnego Koła Turystyczno-Krajoznawczego w piękny rejon Pienin wystartował w naszej szkole projekt Urzędu Marszałkowskiego Województwa Małopolskiego „Odkrywam Małopolskę’.

Celem projektu „Odkrywam Małopolskę” jest umożliwienie uczniom ze szkół podstawowych z terenu Małopolski udziału w zorganizowanych wycieczkach szkolnych, których koszt w 70% finansowany jest ze środków Urzędu Marszałkowskiego. Projekt stanowi element wsparcia odbudowy rynku turystyki szkolnej poprzez stymulację popytu na turystykę zorganizowaną dla dzieci i młodzieży. Polega na zorganizowaniu w 2020 r. wyjazdowych wycieczek przedmiotowych i krajoznawczo – turystycznych  dla uczniów szkół podstawowych z terenu Małopolski.

Dwudniowa wycieczka SKTK w Pieniny odbyła się w dniach 22-23 września. Wzięło w niej udział 18 uczniów z klas IV – VII. W programie wycieczki znalazło się m.in. wejście na najwyższy szczyt Pienin Właściwych, Trzy Korony, spływ Przełomem Dunajca, wyjazd kolejką linową na Palenicę oraz wizyta w Muzeum Pienińskiego Parku Narodowego. Uczestnicy wycieczki mieli okazję poznać piękno przyrody regionu pienińskiego, dowiedzieć się o specyficznych gatunkach fauny i flory tego regionu (choć niestety nie udało nam się nigdzie dostrzec pięknego, chronionego gatunku motyla o wdzięcznej nazwie Niepylak Apollo) , zapoznać z jego historią, tradycją (niektórzy chłopcy mieli nawet okazję poflisakować na Dunajcu) i legendami  (na przykład z tą o powstaniu Pienin z pereł rzuconych przez uciekającą przed Tatarami  św. Kingę) oraz… wykąpać w basenie z podgrzewaną wodą w promieniach zachodzącego, wrześniowego słoneczka. Piękna pogoda towarzyszyła nam podczas całej wycieczki a deszczem powitały nas dopiero nasze rodzinne strony.  Serdecznie dziękujemy panu Janowi za bezinteresowne podjęcie się roli opiekuna oraz panu Łukaszowi, który naszą wycieczkę zorganizował i poprowadził za barwne, iście pienińskie bajerowanie, ogrom przekazanej wiedzy, dużo cierpliwości do nas wszystkich oraz profesjonalne i bezpieczne przeprowadzenie nas najciekawszymi pienińskimi szlakami.

  opiekunowie SKTK B.Pach, T.Patela