WARSZTATY PROFILAKTYCZNE NA TEMAT TOLERANCJI, SZACUNKU I PROBLEMÓW ALKOHOLOWYCH

15 października 2020r. odbyły się warsztaty profilaktyczne dla klas 5, 7 i 8. Zajęcia finansowane z gminnych funduszy przeprowadziła pani psycholog i  psychoterapeuta z Centrum Działań Profilaktycznych w Wieliczce.

W klasie 5 spotkanie pt. „Tolerancja i szacunek to twój wizerunek” dotyczyło trudnych dla uczniów zagadnień. Zadania, które wykonywali uczestnicy miały formę zabaw, ale równocześnie skłaniały do refleksji i wyciągania wniosków o tym,że należy szanować każdego człowieka, bez względu na jego wygląd czy zachowanie. Każdy z nas ma również prawo oczekiwać od innych szacunku i akceptacji. Przejawem ich braku może być agresja, na którą nie wolno się zgadzać, ani być jej sprawcą. Piątoklasiści temat zajęć potraktowali bardzo poważnie.  Chętnie zabierali głos i włączali do wszystkich zadań.

Klasy 7 i 8 wzięły udział w zajęciach profilaktycznych pt. „Debata”. Jest to program rekomendowany między innymi przez ORE (Ośrodek Rozwoju Edukacji) i PARPA (Państwową Agencję Rozwiązywania Problemów Alkoholowych), a dotyczy profilaktyki antyalkoholowej. Istotą warsztatów było przekazanie młodym ludziom rzetelnej wiedzy na temat mechanizmów uzależnienia i działania alkoholu na organizm człowieka. Prowadząca sprawdziła, co nastolatkowie wiedzą na temat alkoholu, obalając przy tym wiele potocznych opinii i mitów. Trenerka nie podawała uczniom gotowych rozwiązań, ale  zachęcała wszystkich do myślenia, aktywności i zaangażowania.

Warsztaty podobały się uczestnikom. Mamy nadzieję, że nabyta wiedza i umiejętności na długo zostaną w ich pamięci oraz przydadzą się w wielu życiowych sytuacjach.

Tekst i fot.: Teresa Patela