WAŻNA INFORMACJA – NAUCZANIE ZDALNE W KLASACH IV – VIII OD 26.10.2020

Zgodnie z decyzją MEN zostały zawieszone zajęcia stacjonarne dla klas IV-VIII szkoły podstawowej od dnia 26 października 2020r. Zwracam się z prośbą do rodziców o dopilnowanie , aby od poniedziałku 26.10.2020r. uczniowie logowali się na Teamsie za pomocą którego będą prowadzone lekcje zdalne, zgodnie z obowiązującym planem lekcji. Każdy uczeń otrzymał login i hasło oraz na informatyce wszyscy uczniowie byli poinformowani jak pracować z aplikacją Teams.

Rodzice, którzy nie mają możliwości zapewnić dziecku sprzętu (komputer, laptop, tablet, telefon komórkowy z dostępem do internetu) do nauki zdalnej mogą złożyć wniosek o wypożyczenie laptopa w sekretariacie szkoły. Szkoła dysponuje określoną liczbą laptopów do wypożyczenia, w związku z tym pierwszeństwo będą miały rodziny wielodzietne, których dzieci uczęszczają do naszej szkoły.

Wzór do pobrania:

wniosek o wypożyczenie laptopa do nauki zdalnej