Informacja dla rodziców dzieci uczęszczających do Samorządowego Przedszkola w Gruszowie

Zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Edukacji i Nauki z dnia 26 marca 2021r. w sprawie czasowego ograniczenia funkcjonowania jednostek systemu oświaty w związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem Covid-19 przypominam, iż Dyrektor Przedszkola na wniosek rodzica ma obowiązek zorganizować zajęcia w przedszkolu dla dzieci, których rodzice spełniają warunek zgodnie z § 2 ust 4 pkt 2 wyżej wymienionego rozporządzenia.

Zainteresowani rodzice proszeni są o wypełnienie Oświadczenia znajdującego się z załączniku i złożenie go w sekretariacie szkoły.

W razie jakichkolwiek wątpliwości prosimy o kontakt telefoniczny: 12/271-62-08.

Oświadczenie przedszkole covid