Uroczystość odsłonięcia pomnika Anieli i Franciszka Szewczyków

18 czerwca 2021 r. w Gruszowie odbyła się uroczystość odsłonięcie pomnika poświęconego mieszkańcom naszej miejscowości Anieli i Franciszkowi Szewczykom, jak głosi napis na pamiątkowej tablicy:

„… którzy podczas II wojny światowej mimo grożącej im kary śmierci ze strony niemieckiego okupanta nieśli pomoc żydowskim współobywatelom z Rodzin Goldbergów oraz Federgrun”

Mszę św. w kościele pw. Rozesłania Świętych Apostołów koncelebrowali ksiądz proboszcz Zbigniew Ochała i ksiądz Władysław Palmowski proboszcz parafii w Morawicy. Do oprawy muzycznej liturgii włączyli się śpiewający uczniowie  naszej szkoły z Gruszowa.

Po nabożeństwie poczty sztandarowe, przybyli goście, przedstawiciele władz oraz  uczniowie Szkoły Podstawowej im. Komisji Edukacji Narodowej udali się pod obelisk. Po odśpiewaniu Hymnu Polski Wójt Gminy Raciechowice pan Wacław Żarski, jako gospodarz uroczystości powitał wszystkich przybyłych zwracając się do zebranych z krótką przemową.

Po jego wystąpieniu głos kolejno zabierali dr Mateusz Szpytma – zastępca prezesa Instytutu Pamięci Narodowej, w imieniu wojewody małopolskiego Łukasza Kmity, współorganizatora uroczystości,  wystąpiła pani Monika Kolasa, dyrektor Oddziału IPN w Krakowie dr hab. Filip Musiał odczytał list od Jana Józefa Kasprzyka, szefa Urzędu ds. Kombatantów i Osób Represjonowanych.  Następnie głos zabrał poseł Władysław Kurowski i pan Kazimierz Łapczyński – mieszkaniec Gruszowa, pomysłodawca  powstania pomnika. Został odczytany także list ambasadora Izraela w Polsce.

Następnie  nastąpiło odsłonięcie obelisku, którego dokonali: wnuk Państwa Anieli i Franciszka Szewczyków, wiceprezes IPN, przedstawicielka wojewody małopolskiego oraz wójt gminy Raciechowice. Kolejnym podniosłym momentem było uroczyste złożenie wieńców i kwiatów przez przedstawicieli  instytucji państwowych, lokalnych władz samorządowych i przybyłych organizacji.

W dalszej części uroczystości uczniowie reprezentujący naszą szkolną społeczność przedstawili program artystyczny. Zebrani mogli wysłuchać utworów  poetyckich  i fragmentów świadectw osób ocalonych z rodzin Goldbergów i Federgrunów i tych, którzy ratowali im życie – wspomnienia Józefa Szewczyka.  Wszyscy usłyszeli historię o mądrych, uczciwych, szlachetnych i odważnych mieszkańcach Gruszowa – rodzinie Szewczyków, która narażając życie swoje i swoich dzieci ocaliła życie dwóch rodzin żydowskich. A w dowód wdzięczności otrzymała w 1997 roku tytuł Sprawiedliwego wśród Narodów Świata. 

Na zakończenie uroczystości odbył się  koncert uczniów Szkoły Muzycznej I stopnia im. Oskara Kolberga w Czasławiu.

Więcej zdjęć z uroczystości można oglądnąć TU

tekst i fot. M.Jasek-Wiatrek