Rozpoczęcie roku szkolnego 2021/2022

  1. Rok szkolny 2021/2022 rozpocznie się 1 września 2020r. Mszą Św. o godz 8:00. Przypominamy, iż osoby przebywające w kościele mają obowiązek zasłaniania ust i nosa w trakcie Mszy Św.
  2. Dowóz dzieci rozpocznie się również 1 września i będzie przebiegał zgodnie z harmonogramem z roku ubiegłego.
  3. Dzieci korzystające z dowozu w związku z wyjątkową sytuacją muszą zasłaniać usta i nos w trakcie jazdy.
  4. Przedszkole rozpoczyna rok szkolny 1 września, w godz. 7:00-16:00, funkcjonują 3 grupy przedszkolne.
  5. Po Mszy Św. zapraszamy dzieci bez rodziców do sali gimnastycznej na krótkie rozpoczęcie roku szkolnego, a następnie dzieci wraz z wychowawcami przejdą do przydzielonych na stałe sal lekcyjnych.
  6. Tylko uczniowie klasy I mogą wejść do szkoły z jednym rodzicem.

Rozmieszczenie klas w salach lekcyjnych na rok szkolny 2021/2022

Klasa I sala 20                          14 osób

Klasa II   sala 19                       19 osób

Klasa III  sala 18                       20 osób

Klasa IV  sala 25                      15 osób

Klasa V  sala 26                       15 osób

Klasa VI  sala 28                      20 osób

Klasa VII  sala 32                     10 osób

Klasa VIII  sala 23                    18 osób

  • Zgodnie z wytycznymi MEN dzieci, które mają katar, temperaturę, inne objawy przeziębienia, bądź pozostające w kwarantannie nie będą wpuszczane do szkoły. Rodzice proszeni są o pozostawienie dzieci w domu.
  • Uczniowie wchodząc do szkoły zasłaniają nos i usta. Na wejściu odkażają ręce. Maseczki mogą ściągnąć w klasie, natomiast w częściach wspólnych tj szatnia, wc czy korytarz dzieci powinny mieć zasłonięte usta i nos.
  • Rodzice będą informowani o wszystkich nowych ustaleniach i wytycznych na bieżąco poprzez stronę internetową szkoły.
  • Rodzice proszeni są o zapoznanie się z procedurami bezpieczeństwa dotyczącymi zapobiegania i przeciwdziałania COVID-19 obowiązującymi w Zespole Szkolno- Przedszkolnym w Gruszowie od 1 września 2021  umieszczonymi na stronie internetowej szkoły.