Szkolny Konkurs Gazetek Klasowych

Komisja Edukacji Narodowej – nasz Patron dla klas I – III,  IV – VIII

 

 1. Cele konkursu.
 • Popularyzacja wiedzy o Komisji Edukacji Narodowej – Patronie szkoły.
 • Kształcenie umiejętności pozyskiwania, selekcji i krytycznej analizy informacji pochodzących z różnych źródeł.
 • Rozwijanie zainteresowań historycznych oraz rozbudzanie wrażliwości estetycznej.
 • Promowanie aktywności twórczej ucznia.
 • Propagowanie poprawności językowej.
 • Promowanie współpracy zespołowej.
 1. Warunki uczestnictwa i zasady konkursu:
 • Konkurs jest jednoetapowy.
 • W konkursie biorą udział zespoły klasowe w dwóch kategoriach wiekowych:

Klasy I – III  ( forma plastyczna)

Uczniowie klas I – III przygotowują prace plastyczne dotyczące Komisji Edukacji Narodowej  dowolną techniką. Prace te umieszczają na tablicy korkowej w sali. 

– Klasy IV – VIII

 • Gazetki w formie tradycyjnej mogą być napisane odręcznie (ale czytelnie) lub na komputerze.
 • Wielkość gazetek powinna obejmować jedną tablicę korkową.
 • Komisja konkursowa będzie oceniać wykonane prace wg następujących kryteriów:

1.Merytoryczna zawartość tekstów:

-przekazywanie wartości, propagowanie idei związanych z patronem szkoły.

 1. Różnorodność form.
 2. Poprawność stylistyczna, gramatyczna i ortograficzna.
 3. Oryginalność i atrakcyjność szaty graficznej.
 4. Samodzielna i twórcza praca (bez przedruków). Promowane są oryginalne rysunki.
 5. Termin wykonania gazetek. Prace należy wykonać do dnia 22 X 2021 roku.
 6. Finał konkursu:
 • Skład Komisji oceniającej: pani Joanna Baniak, pani Barbara Pach, pani Teresa Patela, pani Małgorzata Jasek-Wiatrek, wydelegowany przedstawiciel  SU
 • Wyniki konkursu zostaną ogłoszone do 11 listopada 2021 roku.
 • Najlepsze zespoły klasowe zostaną wyróżnione dyplomami i upominkami.