HALLOWEEN – lekcja kulturowa

https://learnenglishkids.britishcouncil.org/word-games/halloween-1

https://learnenglishkids.britishcouncil.org/word-games/halloween-2

OTWÓRZ TO ĆWICZENIE W NOWEK KARCIE!

 

OTWÓRZ TO ĆWICZENIE W NOWEJ KARCIE!

 

OTWÓRZ TO ĆWICZENIE W NOWEJ KARCIE!