KONKURS SZOPEK BOŻONARODZENIOWYCH

Zapraszamy do udziału w jubileuszowym, XX Konkursie Szopek Tradycyjnych i Krakowskich organizowanym przez Stowarzyszenie „Turystyczna Podkowa”.

Szopki można przygotować:

– indywidualnie

– zbiorowo (dwie lub więcej osób, cała klasa lub grupa)

– rodzinnie (dzieci wraz z rodzicami).

Wszystkie elementy szopki powinny być wykonane własnoręcznie. Nie dopuszcza się użycia zakupionych, gotowych figurek. Podczas oceny będzie brana pod uwagę samodzielność wykonania, oryginalność i pomysłowość.

Konkurs składa się z trzech etapów: szkolnego, gminnego i rejonowego.

Prace konkursowe można przynosić do szkoły w terminie do dnia 22 listopada 2021r.

Teresa Patela