„ODKRYWAMY MAŁOPOLSKĘ” – Wycieczka klas VII – VIII do Krakowa

We wtorek 19 października 2021 r. odbyła się szkolna wycieczka do Krakowa i Wieliczki dla klas VII  i VIII oraz chętnych uczniów z klas IV – VI. Została ona zrealizowana w ramach małopolskiego projektu „Odkrywam Małopolskę”, któremu przyświeca idea wsparcia szkolnej turystyki.

Jednym z celów wycieczki, jaki założyliśmy było integrowanie zespołów klasowych po dłuższej nieobecności spowodowanej pandemią.

Ponad to uczniowie naszej szkoły mogli rozwinąć zainteresowania związane z historią lotnictwa światowego i polskiego.

Poznać najważniejsze zabytki Krakowa oraz malowniczy krajobraz grodu Kraka widziany od strony Wisły.

A także pozyskać wiedzę na temat zabytkowej Kopalni Soli w Wieliczce i  walorów miasta Wieliczka.

W podróżytowarzyszył nam nasz przewodnik, który w interesujący sposób opowiadał  o miejscach, które zobaczyliśmy.

Pierwszym punktem programu, była  Kopalnia Soli w Wieliczce. Miejsce wydawać by się mogło, dobrze nam znane z wcześniejszych wycieczek, a jednak nie do końca. Będąc w kopalni mogliśmy usłyszeć o ciężkiej pracy górników wydobywających na powierzchnię ziemi wielicką sól.

Następnie udaliśmy się do Muzeum Lotnictwa Polskiego w Krakowie, w którym usłyszeliśmy ciekawe historie związane z lotnictwem i zobaczyliśmy różne typy statków powietrznych.

Na koniec przejechaliśmy do centrum Krakowa, gdzie czekał na nas rejs po Wiśle. Słoneczna, ciepła pogoda sprawiły, że z przyjemnością i radością mogliśmy podziwiać z tafli wody malownicze zakątki Krakowa.

Pomimo zmęczenia, w dobrych nastrojach wracaliśmy do domu. Wspólnie spędzony czas i poznanie ciekawych miejsc naszego regionu – Małopolski mogliśmy uznać za udane.

photo_2021-11-15_09-31-30

tekst M.Jasek-Wiatrek