ZBIÓRKA ZUŻYTYCH BATERII

Szkolne Koło Wolontariatu rozpoczęło akcję zbiórki zużytych baterii. Akcja, organizowana przez spółkę Reba Organizacja Odzysku S.A., będzie trwać do 31 marca 2022r.

Baterie można wrzucać do oznakowanych pojemników, które znajdują się w szkole: na parterze (obok sklepiku) oraz na II piętrze przy schodach.

Środki finansowe, które organizator pozyska za zebrane baterie, zostaną przekazane na cel charytatywny – wsparcie Towarzystwa Opieki na Ociemniałymi, Stowarzyszenie w Laskach.

Zachęcamy do aktywnego udziału w akcji!

Informacja o Stowarzyszeniu TONOS:

Informacje o Stowarzyszeniu TONOS

Ogłoszenie – RebaOrganizacja Odzysku S.A.

Tekst: T. Patela, zdjęcia:

https://Ośrodek w Laskach. Niewidome dzieci uczą dorosłych patrzeć sercem [ZDJĘCIA | REPORTAŻ] | Polska Times