ANGIELSKI KLASA II (2) – Zwierzęta i ich pokarm

ZWIERZĘTA DOMOWE

CO JEDZĄ ZWIERZĘTA?