Podsumowanie akcji „Kartki świąteczne”

Ze sprzedaży kartek świątecznych, zorganizowanej przez szkolny wolontariat, uzyskano kwotę 540 zł.

Pieniądze zostały przekazane na cele charytatywne: 300 zł na rehabilitację trzyletniej Oliwki Sojki, 115 zł jako wsparcie działalności Stowarzyszenia Hospicyjnego „Bądźmy Razem” w Wiśniowej oraz125 zł na rzecz podopiecznych Stowarzyszenia „SursumCorda”.

Gorące podziękowania pragniemy przekazać wszystkim dobroczyńcom z przedszkola i szkoły za zakup kartek.

Serdecznie dziękujemy również tym, którzy bezinteresownie zaangażowali się w ich przygotowanie.

Wolontariusze i opiekunowie Szkolnego Koła Wolontariatu