24 marca – Narodowy Dzień Pamięci Polaków ratujących Żydów pod okupacją niemiecką

W czwartek 24 marca 2022r. pod pomnikiem poświęconym pamięci rodzinie Anieli i Franciszka Szewczyk odznaczonych medalem Sprawiedliwy Wśród Narodów Świata odbyła się uroczystość, w której uczestniczyli uczniowie Szkoły Podstawowej im. KEN wraz z opiekunami i panią dyrektor Agatą Zając. Delegacji przewodniczył poczet sztandarowy naszej szkoły.

Wśród obecnych, którzy uświetnili to wydarzenie znaleźli się:  Wójt Gminy Raciechowice pan Wacław Żarski, radna gminy pani Danuta Szewczyk, przedstawiciele lokalnej społeczności – pani Ewa Pietruszka i pan Kazimierz Łapczyński oraz przedstawiciele Instytutu Pamięci Narodowej  oddział Kraków.

Wydarzenie rozpoczęło złożenie wiązanek, którego dokonali przedstawiciele lokalnych władz oraz reprezentanci IPN. Następnie zostały wygłoszone okolicznościowe przemówienia. Pan Kazimierz Łapczyński przypomniał zgromadzonym historię rodziny Szewczyk, dzięki której  podczas II wojny światowej życie ocaliła żydowska  rodzina Goldbergów.  Na zakończenie uroczystości, delegacja uczniów naszej szkoły złożyła pod obeliskiem zapalone znicze – symbol pamięci.

tekst M.Jasek-Wiatrek, fot. A.Zając