Rozpoczęcie roku szkolnego 2022/2023

1. Rok szkolny 2022/2023 rozpocznie się 1 września 2022r. Mszą Św. o godz 8:00. w kościele parafialnym w Gruszowie.

2. Dowóz dzieci rozpocznie się również 1 września i będzie przebiegał zgodnie z harmonogramem z roku ubiegłego.

3. Przedszkole rozpoczyna rok szkolny 1 września, w godz. 7:00-16:00, funkcjonują 3 grupy przedszkolne.

4. Po Mszy Św. zapraszamy wszystkich do sali gimnastycznej na krótkie rozpoczęcie roku szkolnegopołączone ze ślubowaniem klasy I.

5. Uczniowie następnie przechodzą do klas na spotkanie z wychowawcą.

Klasa I ​wych. Dorota Kwarciak​sala 18- parter

Klasa II wych. Anna Mentelsala 20

Klasa III wych. Justyna Bajersala 19

Klasa IV wych. Grażyna Dudziksala 28

Klasa V wych. Anna Koszsala 25

Klasa VI wych. Dorota Twarógsala 26

Klasa VII wych. Anna Boniorsala 23

Klasa VIII wych. Małgorzata Jasek- Wiatrek sala 32