ANGIELSKI KLASA II (0) – Days of the week – dni tygodnia