PROGRAM „Laboratoria przyszłości”

Laboratoria Przyszłości to nowoczesny sprzęt, który uatrakcyjni nasze zajęcia szkolne i pozwoli uczniom rozwijać swoje zainteresowania nie tylko na lekcjach techniki i w ramach innych obowiązkowych zajęć edukacyjnych, lecz także w ramach zajęć pozalekcyjnych, kół zainteresowań i innych form rozwijania umiejętności.

Jest to inicjatywa edukacyjna realizowana przez Ministerstwo Edukacji i Nauki we współpracy z Centrum GovTech w Kancelarii Prezesa Rady Ministrów.

Obecnie w skład naszego wyposażenia wchodzą: Drukarki 3D z akcesoriami (w tym aplikacjami, slicerami etc.), sprzęt do nagrań dla nauki prezentacji swoich osiągnięć (kamera, aparat fotograficzny, mikrofony, oświetlenie etc.), stacja lutownicza, nowoczesny mikroskop oraz zestawy do nauki robotyki i programowania.

Nowoczesne narzędzia i pomoce dydaktyczne, potrzebne są w kształtowaniu i rozwijaniu zdolności manualnych i technicznych naszych uczniów, a także samodzielnego i krytycznego myślenia.

Dzisiaj prezentujemy pierwsze zdjęcia z zajęć.

tekst i fot.A.Kosz