POKAZY ROBOTYKI

W dniu 10 października odbyły się w naszej szkole pokazy robotyki dla wszystkich uczestników projektu Graciechowice. fot. M.Jasek-Wiatrek

PROJEKT GRAciechowice – Wykorzystaj swoją szansę!

Szanowni Państwo, Informujemy, iż z dniem 15 września rozpoczęła się rekrutacja do projektu pn. GRAciechowice o nr RPMP.10.01.03-12-0427/16, realizowanego przez Spółkę SYSTEMA wraz z Gminą Raciechowice współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego, Działanie 10.1.3 Edukacja w szkołach prowadzących kształcenie ogólne. Projekt obejmuje uczniów następujących szkół: (1) Szkoła Podstawowa w…