EGZAMIN GIMNAZJALNY – ważne informacje

TERMIN

DZIAŁANIA

do 30 września Wybór języka obcego na egzamin gimnazjalny.
do 30 września Poinformowanie rodziców o sposobach dostosowania warunków i form przeprowadzenia egzaminu gimnazjalnego.
do 15 października Złożenie przez rodziców wniosku wraz z opinią PPP lub zaświadczeniem lekarskim o dostosowanie form i warunków przeprowadzenia  egzaminu  gimnazjalnego
do 20 listopada Przekazanie rodzicom informacji o wskazanych na podstawie opinii PPP przez Radę Pedagogiczną sposobach dostosowania form i warunków egzaminu gimnazjalnego.
do 23 listopada Oświadczenie rodziców o korzystaniu lub niekorzystaniu ze wskazanych sposobów dostosowania egzaminu.
do 30 listopada Przekazanie przez dyrektora szkoły informacji do OKE o wszystkich sposobach dostosowania egzaminu gimnazjalnego.
do 30 listopada Wniosek do OKE o zwolnienie ucznia z niepełnosprawnością sprzężoną z egzaminu gimnazjalnego.
do 30 listopada Zgłoszenie uczniów do OKE.
do 16 lutego Powołanie członków zespołu egzaminacyjnego.
do 28 lutego Poinformowanie uczniów i rodziców o sposobach przeprowadzania egzaminu gimnazjalnego.
18 – 20 kwietnia Egzamin gimnazjalny/ termin dodatkowy 4-6 czerwca.
15 czerwiec Wyniki egzaminu gimnazjalnego.

INFORMACJA O EGZAMINIE – ZOBACZ

KOMUNIKAT O DOSTOSOWANIACH WARUNKÓW I FORM PRZEPROWADZANIA EGZAMINU GIMNAZJALNEGO – ZOBACZ

KOMUNIKAT W SPRAWIE DOZWOLONYCH PRZYBORÓW – ZOBACZ