KLASY IV – VII

ROK SZKOLNY 2018/2019

JĘZYK ANGIELSKI – KL. IV – mgr B. Pach

W tym roku szkolnym uczniowie klasy IV na dodatkowej godzinie języka angielskiego mają okazję poszerzyć swoją wiedzę i umiejętności w zakresie języka angielskiego. Dodatkowa godzina umożliwia dostosowanie tempa zajęć programowych do możliwości większości uczniów przy jednoczesnym wprowadzeniu materiału trudniejszego dla uczniów dobrze radzących sobie z podstawowym zakresem materiału. Dodatkowa godzina pozwala też na ograniczenie ilości zadań domowych.

JĘZYK ANGIELSKI – KL. VII – mgr B. Pach
W tym roku szkolnym na zajęcia dodatkowe z języka angielskiego uczęszczają uczniowie chcący poszerzać swoje wiadomości i umiejętności oraz przygotować się do egzaminu ósmoklasisty.

 

ROK SZKOLNY 2017/2018

LATAJĄCA AKADEMIA KULTURY REGIONALNEJ – kl. IV – VI – mgr J.Gorączko, mgr J.Baniak

„Latająca akademia kultury regionalnej” to projekt Stowarzyszenia „Raciechowice 2005” w którego ramach dzieci ze śpiewem na ustach uczą się tańców regionalnych i narodowych. Zajęcia prowadzone są przez J.Gorączko oraz J.Baniak w każdy wtorek w godz. 13:25 – 14:15.

KOŁO INFORMATYCZNE – KL. IV – mgr Anna Kosz

W zajęciach uczestniczy cała klasa (18 uczniów).
Celem naszych zajęć jest sprawne i bezpieczne posługiwanie się zestawem komputerowym oraz wykorzystanie komputera do nauki algorytmiki i logicznego myślenia.
W pierwszym semestrze uczymy się programu do tworzenia dwuwymiarowych animacji stickmanów (patyczaków) – Pivot Animator.
Dużo radości daje odkrywanie nowych funkcji programu i eksportowanie własnych animacji do Internetu.
W drugim semestrze zmierzymy się z bardziej zaawansowanym programem Scratch.

JĘZYK ANGIELSKI – KL. VI – mgr B. Pach

W tym roku szkolnym uczniowie klasy VI mają okazję w czasie oczekiwania na autobus szkolny utrwalić, powtórzyć i poszerzyć swoją wiedzę i umiejętności w zakresie języka angielskiego. Dodatkowa godzina umożliwia dostosowanie tempa zajęć do możliwości uczniów, zwiększenie ilości ćwiczeń w celu opanowania materiału oraz ograniczenie ilości zadań domowych.

SZKOLNY KLUB SPORTOWY – KL.IV – VI – mgr D.Twaróg, E. Trzupek

Nasza szkoła realizuje program Ministerstwa Sportu i Turystyki SZKOLNY KLUB SPORTOWY. Więcej o programie można przeczytać na STRONIE MSiT a o jego realizacji w naszej szkole TU.

KOŁO SZACHOWE – KL. IV – V – mgr M.JASEK – WIATREK

W tym roku szkolnym, podobnie jak w poprzednich latach w ramach zajęć pozalekcyjnych, prowadzone jest przez panią Małgorzatę Jasek – Wiatrek koło szachowe dla uczniów szkoły podstawowej. Na zajęcia uczęszczają uczniowie klas II, IV i V. Na zajęciach poznajemy tajniki gry królewskiej i rozwijamy posiadane już umiejętności gry w szachy.

 

CHÓR – KL. IV – V – mgr J.Baniak