ZAJĘCIA RUCHOWE NA SALI GIMNASTYCZNEJ

W ZDROWYM CIELE ZDROWY DUCH

Wszystkie grupy przedszkolne dwa razy w tygodniu uczestniczą w zajęciach ruchowych na sali gimnastycznej prowadzonych przez p. Dorotę Twaróg. Dzieci biorące udział w zabawach ruchowych uczą się przestrzegania reguł panujących na sali, umiejętności współdziałania z grupą i partnerem oraz przyjmowania właściwej postawy podczas ćwiczeń.

tekst i zdjęcia J.Gorączko